Hur långt tillbaka minns man?

Hur långt tillbaka i tiden minns man?

Ur Illustrerad Vetenskap nr 10 från 2006

Studier av våra tidigaste minnen tyder på att de allra flesta minnen från tiden upp till de första åren på dagis raderas ur vårt minne, när vi blir tio år gamla. Fyra år gamla barn kan således mycket väl komma ihåg vad som hände, när de var två år, medan en tioåring kan minnas lika lite från sin babytid som de flesta vuxna kan. Även om vi normalt endast kan minnas tillbaka till fyraårsåldern, kan ännu tidigare upplevelser i vissa fall ha etsat sig fast. Till exempel kan personer som varit utsatta för en allvarlig olycka vid en ålder ända ned till två år ofta som vuxna komma ihåg detaljer från episoden.

Mycket tyder på att man kan bevara tidiga minnen genom att ofta tänka på dem och tala om dem. Små barn brukar dock inte tänka bakåt, men om föräldrarna hjälper sina barn med att till exempel komma ihåg sina första steg genom att ofta prata om dem, kan minnena kanske undvika att falla i glömska.

Hur långt tillbaka i tiden minns jag och vad för typ av händelser kommer jag ihåg från barndomen?

minnen

Skall berätta om några händelser jag minns.

Jag börjar med den händelse som jag kallar för Hissen.