Att skapa ett lager

Här skall vi titta på hur man skapar ett ”Lager”.

Om man vill sätta ut fler markörer så måste man ha dessa på ett lager. Och oftast så är man ju intresserad att ha flera markörer på sin karta.

Gå upp till MMP-menyn och välj ”Lägg till nytt lager”.

Då får du upp följande:

att-skapa-ett-lager

Som du ser så är det i princip samma som du får upp då du skall skapa en markör.

Vi namnger lagret först. Jag kallar det för Tjeckien. Sedan tar vi bort bocken i ”Visa lista över markörer under kartan” och likaså i ”visa panel” (om den är förbockad). Markörgruppering kan vi låta vara förbockad. Ingen bock i ”Multilagerkarta”.

Nu går vi upp till ”Please enter a location ….” och skriver Prag. Då får du fler alternativ att välja på. Vi väljer ”Prague, Czech Republic”. Nu förflyttar sig markören just till Prag i Tjeckien.

Lägg märke till att denna markör har ett annat utseende än vad markören hade då vi skapade en karta med en markör. Den här markören kommer inte att synas då vi publicerat och klistrat in lagret på vår hemsida. Den är enbart till för att centrera lagret. Den fyller alltså endast en funktion.

Klicka på Publicera.

Nu ser du ovanför lagrets namn snabbkoden för lagret   mapsmarker layer=”1″. Hakparenteser runt. Detta första lager har ID1.

Nu går vi till nästa sida.  ”Att tilldela en markör ett lager