Redigera en mp4-fil

Jag har alltså en mp4-fil(m) som jag vill redigera, tex välja ut ett avsnitt eller kanske ta bort delar i början och slutet på filmen.

Jag öppnar QuickTime Player (QTP) (gratis att ladda ned om du inte har den redan).

Väljer ”Arkiv” – ”Öppna fil”

Letar reda på aktuell mp4-fil, markerar den och klickar på ”Öppna”.

I det QTP-fönster som nu öppnas ser du, om du för markören över fönstret:

Genom att spela upp filmen så kan du se mellan vilka tider du vill välja ditt urklipp.

Nu skall vi klippa bort den del av filmen som går fram till startpunkten för ditt önskade klipp och vi skall också ta bort den del av filmen på slutet som du inte vill ha med. Ta tag i det gula ”handtaget” till vänster och dra det åt höger fram till starttiden. Gör sedan likadant med ”handtaget” till höger, dvs dra det till vänster fram till den sluttid du önskar. Klicka sedan på ”Putsa”.

Välj ”Arkiv” – ”Spara”.

Tillbaka till START-sidan