Mandala

En mandala är en geometrisk form som förekommer i hinduism och buddhism. Mandalas utseende, funktion och mening varierar stort, och är i synnerhet vanliga i olika kontext i Sydasien, Centralasien och Östasien. Generellt sett är innehållet i mandalan strukturerat på så vis att det viktigaste finns i mitten.

Ex på olika mandala